Dzisiaj odbyło się walne spotkanie sprawozdawcze OKS-u Olesno. Rozpoczęło się miłym akcentem, ponieważ przedstawiciele Weteranów Olesno wręczyli pamiątkowy puchar z okazji 25-lecia założenia naszego klubu. Na spotkaniu byli obecni wszyscy członkowie zarządu z wyjątkiem Marcina Piątka(powody zdrowotne) i Andrzeja Skrzydło, który dzisiaj musiał być obecny na meczu koszykarzy.

Zarząd klubu otrzymał absolutorium. Obecny na spotkaniu burmistrz miasta Sylwester Lewicki złożył gratulacje zarządowi i życzył sukcesów wszystkim sekcjom sportowym.

Na spotkaniu został poruszony bardzo istotny problem - brak boiska treningowego. W klubie trenuje ponad setka młodych adeptów piłkarskich i drużyna seniorów. Do dyspozycji trenerów jest tylko orlik, który na pewno nie spełnia swojej roli, gdy na treningu obecnych jest kilkanaście osób. Temat podjął wiceprezes Tomasz Kubacki, który wyraźnie zaakcentował, że brak boiska treningowego jest największą bolączką klubu i bez niego przyszłość naszego klubu nie może rysować się w pozytywnym świetle. Obecny na spotkaniu radny Grzegorz Biernacki przyznał mu rację, zapewnił że lobbuję za tym, a także poradził co trzeba zrobić, by przestawić plan budowy boiska.

Plan pracy Oleskiego Klubu Sportowego w Oleśnie na rok 2016:

1. Utrzymanie w Klubie wszystkich dotychczasowych sekcji sportowych.

2. Odbudowanie piłkarskiej drużyny juniorów starszych, aby zachować ciągłość szkolenia.

3. Utrzymanie wszystkich drużyn na tym samym poziomie ligowym lub wyższym.

4. Utrzymanie płynności finansowej na dotychczasowym poziomie.

5. Zorganizowanie w czerwcu spotkania z okazji 25-lecia Klubu z kibicami i mieszkańcami Olesna.

6. Wspólna z Urzędem Miasta i Gminy w Oleśnie organizacja "Dni Olesna".

7. Organizacja tradycyjnych turniejów w piłce nożnej halowej w okresie styczeń-luty.

8. Większy nacisk na pozyskanie środków obecnych i przyszłych sponsorów.

9. Dalsze prace adaptacyjne boiska treningowego przy gimnazjum numer 1 w Oleśnie.

10. Zorganizowanie obozów sportowych dla trzech drużyn OKS-u.

11. Lobbowanie na rzecz powstania boiska treningowego przy ul. Wachowskiej lub Dobrodzieńskiej.