• Andrzej Wiecha      -  prezes,
  • Tomasz Kubacki-       z-ca prezes d/s sportowych
  • Mirosław Korzekwa     z-ca prezesa d/s gospodarczych
  • Dariusz Popczyk -       skarbnik,
  • Robert Morawski -      sekretarz,
  • Sebastian Kopel -      członek,
  • Radosław Gliński-       członek,
  • Andrzej Skrzydło      - członek
  • Zdzisław Kleszcz       - członek
  • Marcin Piątek          - członek